Logica, it is all about emotion
it is all about emotion

In 1997 hebben wij ambitieuze plannen ontwikkeld gebaseerd op grondige onderzoeken in de markt. Onze naambekendheid, de kwaliteit van de dienstverlening en de perceptie bij onze publieksgroepen waren onderwerp van onderzoek. Dit heeft geleid tot een heldere visie en strategie waarmee wij een organisatie van grotere omvang met een duidelijke positie zullen worden.

Logica staat middenin de technologische ontwikkelingen die onze samenleving ingrijpend veranderd hebben. Wij voelen onze verantwoordelijkheid voor deze sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen die in onze visie alleen nog maar zullen toenemen. Voor de toekomst zien we voor onszelf daarom een nog meer leidinggevende rol. Een rol waarin wij de mens meer centraal zullen stellen. De behoeften van onze klanten, hun bedrijfsdoelstellingen en uitdagingen zullen het voornaamste uitgangspunt zijn waarbij IT als instrument wordt toegepast.

Het centrale thema van onze communicatie-campagne is "it is all about emotion". Hier zit de volgende gedachte achter: Wat is informatietechnologie? Deze zorgt voor uitwisseling van kennis tussen mensen. Die uitwisseling brengt mensen in beweging. Op basis van die kennis handelen mensen, denken mensen en vormen ze zich meningen.

IT is daarom niet langer een technologisch doel op zichzelf. Het is een instrument om mensen te verbinden. Ze te raken. En als mensen worden geraakt, worden altijd emoties opgeroepen. Kortom; begin- en eindpunt van informatie- en communicatietechnologie is emotie.
Net als in onze visie staat in deze campagne de mens centraal. In allerlei soorten, gedaanten, situaties en gemoedstoestanden. In de dagelijkse realiteit of actualiteit van onze samenleving. Vanaf deze maand zult u ons regelmatig tegenkomen in vakbladen, managementbladen, opiniebladen en dagbladen. Maar ook op radio en televisie.

Mocht u vragen hebben over de nieuwe campagne "Logica, it is all about emotion" dan kunt u telefonisch contact op nemen met Ingrid Wallisch. Telefoonnummer: 020-3122222.