De wereld volgens Monie (6)

Het volgende artikel komt uit het Oce Bulletin 138 van 15 juli 1998.


Monique Sommer wint Intermediair/TSM Business School wedstrijd 1998

'Vrouwen kunnen belangrijke bijdrage leveren aan vermenselijking van technologie'

Monique Sommer is winnaar geworden van de Intermediair/TSM Business School-wedstrijd 1998. De prijs is een tweejarige MBA-opleiding aan de Twentse Business School TSM ter waarde van 67.500 gulden. De wedstrijd is bedoeld om vrouwen met een technische achtergrond te stimuleren voor managementfuncties te kiezen. Monique Sommer kwam in een finale met vijf kandidaten als beste uit de bus.


Het juryrapport was zeer duidelijk: 'Sommer is iemand die in de 'harde' techniek haar mannetje staat, maar tegelijkertijd met bezieling wil werken aan de vermenselijking van techniek. Ze weet wat ze wil, is erg kritisch, kan goed luisteren en communiceren en is to-the-point.' Volgens de jury zal Monique een positieve invloed hebben op haar klasgenoten door haar gedrevenheid, enthousiasme en extraversie.


Haar Hoofd Huibert Jongen feliciteerde haar hartelijk na het horen van de uitslag. Haar werkplek was versierd en er waren bloemen. Felicitaties ook van R&D-directeur Jan Vercoulen en Human Resource Manager Herman Lammers. Inmiddels heeft ze al heel wat interviews afgegeven: Intermediair natuurlijk, Het Technisch Weekblad, UT-Nieuws (TU Twente) en het Eindhovens Dagblad. Toch vindt ze een vraaggesprek voor Océ Bulletin wat moeilijker. 'Je praat voor eigen publiek.' Een dolblije en beduusde Monique Sommer (34) over de wedstrijd, haar essay en haar persoonlijkheid.


Uit het hart


Stralend vertelt Monique: 'Alle kandidaten werden beoordeeld op een vooraf ingeleverde case over 'vrouwen, technologie en management'. Ook een intake-gesprek hoorde bij de wedstrijd. Om te kijken wie het meest geschikt was om de opleiding te volgen. Het essay
'Vermenselijking van de technologie' heb ik in twee dagen tijd geschreven. Kwam gemakkelijk uit m'n vingers. Het verhaal komt recht uit m'n hart en zat eigenlijk al in mijn hoofd, ik hoefde het alleen maar op te schrijven. Een prettige bijkomstigheid was wel dat ik druk bezig was met de voorbereiding van de Open Dag voor Informatica bij R&D. Daar hield ik ook een praatje over dit onderwerp.' Monique praat druk gebarend lachend verder: 'Ik moest het ook in twee dagen af hebben want ik las op vrijdagavond pas de Intermediair-site op Intemet en op maandag was de deadline.'


Ambities


Als klein meisje zaagde Moriique Sommer al batterijen door. Uit nieuwsgierigheid. In de brugklas experimenteerde ze met scheikundedozen. Toen al had ze een fascinatie voor Marie Curie. Ir. Monique Sommer studeerde in 1989 af als ingenieur elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ze was de enige vrouw in haar studiejaar. Nog voor ze haar diploma ontving, trad ze in dienst bij Océ, R&D. 'Ik heb bewust voor Océ gekozen omdat het bedrijf mens en milieuvriendelijk produceert. Dat past bij mij omdat ik vegetariër ben en bewust geen auto heb.' Tot twee jaar geleden was Monique werkzaam in GRT (Group Research Technology). Nu is ze 'trekker' van het onderzoek naar het totaalgedrag van de kleurencopier. Ze licht haar functie toe: 'We hebben bij R&D een platte structuur. Werknemers hebben een zo groot mogelijke individuele verantwoordelijkheid. Als trekker geef je richting aan het onderzoeksproces zonder dat je leidinggevende bevoegdheden hebt. Die mba-opleiding wil ik heel graag volgen. Niet om de status, het geld of de positie zelf maar ik wil een bepalende rol kunnen spelen bij het innoveren van producten en processen.'


Product op maat


Over de inhoud van
haar essay: 'In de techniek is steeds meer mogelijk. Maar technologische hoogstandjes alleen blijken niet meer genoeg te zijn. De kwaliteitsverschillen tussen de verschillende merken worden kleiner. Een belangrijk punt waarop je kunt concurreren is gebruiksvriendelijkheid. Daarnaast worden producten door ingebouwde intelligentie van binnen steeds slimmer en ingewikkelder, terwijl de gebruiker aan de buitenkant toch een gemakkelijke bediening eist. Technologisch kan er steeds meer, maar wil de gebruiker alles kunnen? De consument wordt het beu om telkens met nieuwe snufjes, waar hij niet om gevraagd heeft, geconfronteerd te worden. Daarom is vermenselijking van de techniek noodzakelijk.' Ze legt uit: 'Centrale vraag is: wat wil de gebruiker? Duidelijk is dat hij geen standaard product wil maar een product op maat gemaakt, naar eigen wensen samengesteld. Dat besef is inmiddels goed aanwezig maar een concrete invulling... Als producent moet je daar goed over nadenken. Een menselijke technologie houdt in dat je je klant goed moet kennen. Daar is veel inzicht voor nodig en het vereist een nauwe samenwerking tussen de business units, R&D en de verkoopmaatschappijen. Wat me binnen R&D opvalt, is dat ik naar verhouding meer technische vrouwen aantref die een affiniteit hebben met de gebruiker.'

'Toen ik de essays van de andere vier finalisten had gelezen, schatte ik mijn kans om te winnen hoger in. De andere kandidaten beschreven meer een probleem waar ze in hun werk tegenaan liepen. In mijn essay beschrijf ik een probleem in een breder bedrijfsmatig en maatschappelijk kader. Het gaat meer over de strategisch- organisatorische ontwikkeling binnen het bedrijf en de strategische keuzes en veranderingen waar Océ voor staat. En ook het intake-gesprek verliep heel soepel.' 'Wat opviel was dat alle finalisten een aantal trekken gemeen hadden: goed kunnen luisteren en communiceren, goed in het integreren van ieders sterkte binnen een groep, goed kunnen aanvoelen van gevoeligheden in relaties en het bespreekbaar maken van conflicten. Stuk voor stuk eigenschappen die de sleutelfiguren van de kennis-economie waar we in Nederland recht op af stormen, zouden moeten bezitten.' Overtuigd: 'Vrouwen hebben meer affiniteit met de klant en kunnen een daadwerkelijk overleg binnen organisaties stimuleren.'


Veelzijdig


Over zichzelf zegt Monique: 'Het juryrapport klopt wel, denk ik.' De zinnen komen nu minder vlot: 'Ben positief ingesteld, druk, breed georienteerd en kan heel subtiel streng zijn als ik iets echt wil.Veelzijdig ook omdat ik veel zaken interessant vind. Ik zit bijvoorbeeld in het bestuur van
Technika 10, een vereniging die met diverse activiteiten jonge kinderen, met name meisjes, probeert te interesseren voor techniek. Verder sport ik graag: skeeleren, schaatsen, wielrennen en tennissen. En ik heb eens delta gevlogen. Daarnaast reis ik veel, andere culturen boeien me enorm. Ben ook actief op cultureel gebied: ik speel piano, zing en zit in een muziektheathergroep met allemaal vrouwen. Tja, als in oktober de opleiding begint, zal ik wat aan de kant moeten zetten. Vier dagen per maand naar school en zo'n 15 uur zelfstudie per week. Een dag mag voor mij 48 uur hebben...' besluit Monique nadenkend.


Op 16 juni heeft Monique Sommer de Intermediair/TSM prijs van f 67.500 in ontvangst mogen nemen. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst georganiseerd door het VNO en NCW in Den Haag. De prijs werd haar overhandigd door drs. Hey, hoofdredacteur van Intermediair.


Ook het management van Océ-R&D wilde Monique feliciteren met het winnen van de prijs en organiseerde een kleine bijeenkomst. Daarbij aanwezig waren Monique's collega's in het project, manager OPS-DVI Huibert Jongen en R&D- directeur Jan Vercoulen. De heer Arjan van Dijk, Managing Director TSM Business School (verbonden aan de Universiteit Twente) was naar Venlo afgereisd om Monique toe te spreken. Pierre Vercoulen, verantwoordelijk voor de externe Human Resource contacten: 'Een gebeurtenis om bij stil te staan. Het is toch fantastisch dat Océ de beste vrouwelijke ingenieur van zo'n landelijk gebeuren in zijn gelederen heeft. Overigens vind ik het een goede zaak dat er activiteiten plaats vinden om vrouwen in de techniek op een topniveau te krijgen.'


Terug: Artikel in op Intermediair website